Аптека

Во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика во Тетово, функционира аптека во наменски изграден простор во новиот објект.

Лабораторија

Во новиот блок лабoраториската дејност е сместена во најсовремени просторни услови наменски изградени за таа дејност.

Стоматологија

Од 1ви Декември 2012 година, со работа започна стоматолошката ординација во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика - Тетово.

ЛАБОРАТОРИЈА

Во новиот блок лабoраториската дејност е сместена во најсовремени просторни услови наменски изградени за таа дејност. Заради сочувување на имиџот на ПЗУ,,БАМИ КОР МЕДИКА,, лабораторијата ги изведува сите најсовремени и најсофистицирани испитувања на крвта и урината. За развојот на лабораторијата најмногу се инвестира во опрема и во кадри.

 

Биохемиската лабораторија врши разлчни видови на испитувања, и тоа:

 • SE
 • Диференцијална крвна слика (КS)
 • Урина
 • Липиден статус ( HOL, TG,HDL,LDL)
 • Гликемија
 • ASAT
 • ALAT
 • FE
 • Urea
 • Creatimin
 • GGT
 • ALP
 • Bilirubin
 • Protein
 • AC,URIKUM
 • Тест за бременост
 • Хормони
 • Тумор маркери
 • H.Pylori
 • Тестови за хепатитис
 • DD (дидимери)

 

Испитувањата ги вршиме со користење на најсовремена технологија од врвни светски произведувачи.

                              

Особено е насочен развојот во испитување на делот кој се однесува за коагулационите фактори, актуелните хормони и туморски маркери. Лабoраторијата работи со упат од Маточниот лекар и сини картони од ФЗОМ.

Тел: 044 / 335 - 747


Моб: 070 / 209 - 039

 

Адреса:

ул. Благоја Тоска ББ

1200, Тетово

(веднаш под Хируршки блок на

Медицински Центар - Тетово)

ЛОКАЦИЈА