Аптека

Во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика во Тетово, функционира аптека во наменски изграден простор во новиот објект.

Лабораторија

Во новиот блок лабoраториската дејност е сместена во најсовремени просторни услови наменски изградени за таа дејност.

Стоматологија

Од 1ви Декември 2012 година, со работа започна стоматолошката ординација во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика - Тетово.

АПТЕКА

Во ПЗУ "БАМИ КОР МЕДИКА" во Тетово, се реактивира работата на Аптеката во наменски изграден простор во новиот објект кој се наоѓа до новиот мост непосредно под Хируршкиот блок.

Во оваа најсовремена Аптека можат да се добијат сите потребни фармацевтски и парафармацевтски препарати кои се користат во спречување и лекување на заболувањата.

Работењето на Аптеката е на високо стручно ниво контролирано од лекарската екипа на чело со директорот на ПЗУ "БАМИ КОР МЕДИКА" познатиот интернист-кардиолог М-р сци. Д-р Раско Митовски и дипломиран фармацевт.

Аптеката издава лекови и на рецепти кои се на товар на Фондот за здравствено осигурување т.е. со плавите картончиња.

Работното време е нонстоп во тек на 24 часа и во сите неработни денови.

 

Тел: 044 / 335 - 747


Моб: 070 / 209 - 039

 

Адреса:

ул. Благоја Тоска ББ

1200, Тетово

(веднаш под Хируршки блок на

Медицински Центар - Тетово)

ЛОКАЦИЈА