• М-р. БРАНКИЦА МИТОВСКА СИМОВСКА
  • МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ НА ПЗУ БАМИ КОР МЕДИКА - ТЕТОВО
  • БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
  • ОПШТА МЕДИЦИНА
  • ОПШТА МЕДИЦИНА
  • АПТЕКА
  • ПРИЕМНО
  • ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
  • СТОМАТОЛОГИЈА
  • ПЗУ БАМИ КОР МЕДИКА - ТЕТОВО

Аптека

Во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика во Тетово, функционира аптека во наменски изграден простор во новиот објект.

Лабораторија

Во новиот блок лабoраториската дејност е сместена во најсовремени просторни услови наменски изградени за таа дејност.

Стоматологија

Од 1ви Декември 2012 година, со работа започна стоматолошката ординација во склоп на ПЗУ Бами Кор Медика - Тетово.

ДОБРЕДОЈДОВТЕ

ПЗУ "БАМИ КОР МЕДИКА" започнува со работа како Прва приватна здравствена установа во Тетово и меѓу првите во Македонија на 15 Март 1993 година. Во почеток во ординација адаптирана од стамбен простор, а од 7 Април (Светскиот ден на здравјето) 2004 година во новоизграден (наменски граден) здравствен објект со околу 1.000 квадратни метри работна површина.

     

 

БАМИ КОР МЕДИКА

Името "БАМИ КОР МЕДИКА" е кованица составена од првите две букви од името Бранкица (Бане) и презимето Митовска – БАМИ на ќерката од сопстеникот и оснивачот, КОР (срце - субспецијалноста на оснивачот, кој вели срце е и Бане) и МЕДИКА (лекување, за да асоцира на медицинска установа).

Со потпишувањето на Првиот договор во Републикава со Фондот за здравствена заштите, ПЗУ "БАМИ КОР МЕДИКА" се изедначува со правата и обврските со Јавните здравствени установи и осигурениците ја добиваат здравствената заштита под исти услови како во Јавните здравствени установи.

Тел: 044 / 335 - 747


Моб: 070 / 209 - 039

 

Адреса:

ул. Благоја Тоска ББ

1200, Тетово

(веднаш под Хируршки блок на

Медицински Центар - Тетово)

ЛОКАЦИЈА